Arjen Dijk

  • Manager Projectbeheersing
  • Contractmanagement
  • Tendermanagement
  • Infra en Energiesector

Maak kennis

De afgelopen vijf jaar heb ik mij gericht op projectbeheersing en contractmanagement en dit zijn precies de vakgebieden waar ik de meeste energie uit haal. Deze vakgebieden zijn dan ook mijn specialisme binnen Artocon Project Partners B.V.

Na mijn studie Civiele Techniek aan Windesheim Zwolle ben ik aan het werk gegaan bij verschillende (grote) aannemers in de wegenbouw. Hierbij heb ik meegewerkt aan diverse grote integrale projecten. Ik ben nadenkend, rustig en gestructureerd en ga graag samen met collega’s op zoek naar een passende oplossing voor verschillende vraagstukken.

Denk hierbij aan het uitdenken, implementeren en uitdragen van projectbeheersingsprocessen zoals risicomanagement, planningsmanagement, documentmanagement, financieel management en V&G-management. Ook het opstellen, beheren en presenteren van voortgangrapportages behoren tot mijn taken en zorg ik graag voor een beheerste werkwijze binnen projecten en samenwerking in het team. Ik weet hoe belangrijk het is om een proactieve rol te pakken in het signaleren naar teamleden en waak ervoor dat de gemaakte werkafspraken, over bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement, scherp worden opgevolgd.

Artocon levert innovatief maatwerk en geeft bouwend Nederland, als strategisch partner, grip op alle infra- en energieprojecten. Onze focus ligt op het beheersen van alle conditioneringsaspecten en verbinden dit met techniek. Wij brengen het grotere doel in kaart, maken verwachtingen expliciet en kwantificeren de bijbehorende doelstellingen om zo samen te werken aan een gemeenschappelijk doel en projecten succesvol te realiseren.

Vanuit deze succesvolle onderneming is  TerraScope ontstaan. TerraScope heeft een digitaal omgevingsplatform (TerraStudio) ontwikkeld met inzicht in alle boven- en ondergrondse open data (geografisch weergegeven) en geeft de infra- en energiesector de mogelijkheid om noodzakelijke objecten optimaal in te passen in de schaarse ruimte, met zo min mogelijk schade aan de ruimte zelf.

Wilt u meer weten en ontdekken wat ik of Artocon Project Partners voor u kan betekenen? Dan hoor ik graag van u.

Telefoon

06-48950719

LinkedIn