met Artocon

Contractmanagement

Met contractmanagement wordt tijdens de de contractvormingsfase risico-gestuurd geadviseerd in de juiste contractuele afwegingen. De juiste verantwoordelijkheidsverdeling van werkzaamheden en risico’s staat daarom bovenaan. Bij projectinitiatie ligt de focus van contractmanagement op de totstandkoming van contracten.

Na gunning wordt middels contractmanagement gewaarborgd dat de door Opdrachtgever geëiste en door de Opdrachtnemer aangeboden product- en proceskwaliteit op beheerste, expliciete en transparante wijze wordt gerealiseerd.

Onze werkwijze

Een goed contract is de basis voor een goede samenwerking tussen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers. Doordat onze contractmanager ruime ervaring heeft bij zowel Opdrachtgevers als Opdrachtnemers, in verschillende contractvormen en verschillende contractstadia, kan de contractmanager in de contractvormingsfase risico-gestuurd adviseren in de juiste contractuele afwegingen. Onze ervaring is dat veel contractdiscussies, te herleiden zijn naar een onduidelijke en/of onjuiste risico- en verantwoordelijkheidsverdeling. Daarom staat bij ons de juiste verantwoordelijkheidsverdeling van werkzaamheden en risico’s bovenaan.

Na gunning kan onze contractmanager de contractbeheer werkwijze opzetten, implementeren en invullen. Artocon heeft meerdere projecten uitgevoerd, waarbij contractmanagers succesvol zijn ingezet als mediator tussen vastgelopen contactissues tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Door contractissues herleidbaar te maken tot de kern van het contract, kan er een constructief gesprek plaatsvinden.

Na ondertekening van het contract ligt de verantwoordelijkheid voor het managen van het contract bij de contractmanager. Het contract bestaat niet alleen uit de vastgelegde prestatie die bij oplevering ontvangen moet worden, maar ook uit afspraken over wederzijdse verplichtingen, verantwoordelijkheden, procedures, betalingen, indexeringen en meer.

De contractmanager is, in het (IPM-)team, verantwoordelijk voor het uitvoeren van het contract om, samen met het team, de gestelde projectdoelstellingen te bereiken.

Dossiermanagement, het onderhouden van een contractdossier, verificatie van contractafspraken, het bewaken en registreren van bouwtijdvertragingen, evaluatie van risico’s en het bijsturen daarvan, het voeren van de juiste correspondentie over disputen: dit zijn, volgens ons, taken van een contractmanager die van belang zijn voor het behouden van de juiste rechtspositie.