Op basis van de nieuwste inzichten zoeken we naar de meest duurzame 
oplossing.

Verduurzaaming

Bij Artocon variëren de vraagstukken en de projecten, maar ze zijn altijd gericht op de energietransitie en verduurzaming. Verschillende onderdelen spelen een rol: bouwkundige en technische aspecten, financiële consequenties, bestaande en toekomstige gebiedsontwikkelingen, planning en de mate van duurzaamheid.

Samenwerken met Artocon Project Partners betekent letterlijk een nieuwe horizon creëren op een zo duurzaam mogelijke manier. In een wereld waar bevolkingsgroei, vraag naar (nieuwe) energie en klimaatverandering drijvende krachten zijn, worden wij uitgedaagd om onze stempel te drukken op complexe infrastructurele en duurzame energieprojecten.

Duurzaamheid rust op drie pijlers: het sociale, de ecologische en de economische. Dit wordt ook wel aangeduid als People, Planet and Profit.


People

Daar waar organisaties het vermogen van huidige en toekomstige generaties ondersteunen om gezonde en leefbare gemeenschappen te creëren.

Planet

Om duurzaam te zijn, is het van belang dat een organisatie een zo laag mogelijke milieu-impact heeft, door bijvoorbeeld circulair te zijn.

Profit

Om duurzaam te zijn heeft een organisatie winst nodig. Compliance, risicobeheer of een transparante boekhouding vallen onder deze pijler.

Duurzame infra- en energieprojecten

Artocon Project Partners is uw strategisch partner om uw project professioneel, resultaatgericht en succesvol te realiseren. Wij leveren innovatief maatwerk en geven u grip op alle infra- en energieprojecten. 

Of het nu gaat om het in goede banen leiden van de aanleg- en het vervangen van kabel- en leidingtraces of de realisatie van wind- en zonneparken: Artocon heeft alle ervaring en expertise in huis om, tijdens elke stap van uw project, een onmiskenbare meerwaarde te leveren. Op basis van de nieuwste inzichten zoeken we naar de meest duurzame oplossing. Onze focus ligt op projectmanagement en het beheersen van alle conditioneringsaspecten en we verbinden dit met techniek. Dat zorgt voor versnelling en extra energie in planvorming, ontwerp en realisatie van duurzame infra- en energieprojecten.

ISO 9001

Onze aanstaande ISO 9001 certificering sluit mooi aan bij duurzaamheid. De voordelen die team Artocon voor ogen heeft zijn het verhogen van deze vijf onderwerpen:Tevredenheid

Met de processen die wij inrichten, bedienen we u als klant op de best mogelijke wijze. We willen een basis leggen voor tevreden en loyale klanten zodat wij continu aan uw verwachtingen voldoen en deze zelfs kunnen overstijgen.

Kwaliteit

Met ISO 9001 willen we aantonen dat wij onze processen beheersen, dat we regelmatig en met een betrouwbaar proces producten en diensten leveren die aan uw eisen en aan relevante wet- en regelgeving voldoen.

Omzet

Doordat wij ISO 9001 op een succesvolle manier in onze organisatie willen gaan implementeren behalen we een hogere omzet en kunnen wij investeren in de drie pijlers van duurzaamheid: People, Planet and Profit. 

Besparen

We verminderen met gestroomlijnde processen – waarin kwaliteit centraal staat – de kans op fouten. Daarbij werken we efficiënter, wat maakt dat we meer bereiken in minder tijd en met minder middelen.

Aanpassen

De internationale norm maakt gebruik van proces-benadering Plan-Do-Check-Act-cyclus) en risicobeheersing. Zo zijn wij continu scherp op risico’s en (verbeter) kansen om zo in te spelen op toekomstige veranderingen.

continue proces

Duurzaam en circulair ondernemen is een continu proces dat nooit eindigt en aan veranderingen onderhevig is. Anticiperen en meewegen is van groot belang.

Wat kan Team Artocon voor
u betekenen?

Professioneel
Betrokken
Ondernemend
resultaatgericht
innovatief