Artocon is zich ervan bewust dat er 
te weinig duurzame energiebronnen
 
beschikbaar zijn om aan onze energievraag te voldoen. Het is dus noodzakelijk om alle bronnen te benutten.

Op weg naar klimaatneutraal

De overgang naar een duurzame energievoorziening is in volle gang. Wist u dat Nederland koploper in Europa wil zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde? Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, is het doel voor 2030 in de Klimaatwet aangescherpt tot tenminste 55% CO 2 reductie. Hiermee committeert Nederland zich aan dit doel en is er zelfs afgesproken om het beleid te richten op een hogere opgave, namelijk zo’n 60% in 2030.

Fit for 55

Er is een klimaat- en transitiefonds van € 35 miljard voor de komende 10 jaar, welke aanvullend is op de huidige Subsidieregeling Duurzame Energie SDE++. De overheid hoopt hiermee de benodigde energie-infrastructuur (elektriciteit, warmte, waterstof en CO 2) aan te leggen, de groene industriepolitiek te verwezenlijken en de mobiliteit en de gebouwde omgeving te verduurzamen.

Fit for 55

Fit for 55 is hét uitgangspunt van de Europese Unie om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen.

Uiteraard stopt het na 2030 niet. Vandaar dat er ambitieus ingezet is op verdere CO 2 reductie namelijk 70% in 2035 en 80% in 2040. Het kabinet treft voorbereidingen voor het invoeren van een systeem van betalen naar gebruik in de automobiliteit in 2030 en voor de bouw van nieuwe kerncentrales.

Energiebronnen

Naast kerncentrales zijn zonne- en windmolenparken de nieuwe standaard geworden om duurzame energie te genereren. Tijdens de Warmtedag van Energeia heeft Artocon geleerd dat er sowieso te weinig duurzame energiebronnen beschikbaar zijn om aan onze energievraag te voldoen. Het is dus noodzakelijk om alle bronnen te benutten. Wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas, aqua- en geothermie, noem maar op.

Kabels en Leidingen

Deze flinke groei van zonne- en windparken, maar ook de groei van datacenters en energie-intensieve sectoren, zoals de glastuinbouw, zorgen voor een enorme belasting op het stroomnet. Om overbelasting te voorkomen zijn uitbreidingen nodig.

Zonneparken worden, door de lage grondprijs, met name in dunbevolkte buitengebieden gebouwd. Omdat de energievraag van oudsher daar laag is, liggen hier dunne stroomkabels. Alhoewel het stroomnet van Nederland één van de betrouwbaarste ter wereld is, is het net niet ontworpen voor grootschalige terug-levering van stroom. En wat denkt u van het aantal datacenters dat in de loop der jaren snel is toegenomen. Wist u dat het verbruik van één datacenter vergelijkbaar is met dat van een stad van 35.000 tot 140.000 inwoners.

Inmiddels is het zo druk op het stroomnet dat er gebieden zijn waar grote bedrijven geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen of leveren. Er moeten dus maatregelen om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen is een complete opwaardering van het bestaande net nodig.

van A tot Z

Artocon begeleid meerdere projecten waarin de aanleg of vervanging van kabeltracés wordt bewerkstelligd.

Op het programma NuLelie van Liander worden meerdere  middenspannings-verbindingen gerealiseerd en waar nodig compacte stations vervangen of nieuw geplaatst. Het programma heeft een omvang van circa 37 projecten met ruim 2.100 km kabels en circa 300 compacte stations.

Wat kan Team Artocon voor
u betekenen?

Professioneel
Betrokken
Ondernemend
resultaatgericht
innovatief