Artocon bestaat uit zes enthousiaste en doorgewinterde professionals. Samen brengen we meer dan 100 jaar ervaring en expertise op het gebied van integraal projectmanagement in de infra- en energiesector.

Onze expertises

Onze kennis en kunde is groot en houden we up to date wat maakt dat we elk project goed voorbereid in gaan. We hebben dan ook gedegen kennis van contractvormen en andere onderwerpen die van belang zijn in de infra en energiebranche en kunnen u hierin adviseren middels de verschillende IPM rollen.

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat de wetten voor de leefomgeving bundelen en moderniseren. Artocon houdt het nieuws hieromtrent nauwlettend in de gaten en middels (online) cursussen wordt kennis hoog gehouden. 

Contractvormen

We hebben gedegen kennis van verschillende contractvormen en kunnen u hierin adviseren en ontzorgen middels de verschillende IPM rollen.

Duurzaamheid

Artocon helpt de transitie naar een duurzame wereld te versnellen.

Energietransitie

Wist u dat Nederland koploper in Europa wil zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde? Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, is het doel voor 2030 in de Klimaatwet aangescherpt tot tenminste 55% CO 2 reductie.

Conditionering

Onze focus ligt op projectmanagement en het beheersen van alle conditioneringsaspecten.

Professioneel
Betrokken
Ondernemend
resultaatgericht
innovatief

Meerwaarde

De meerwaarde van IPM als standaard voor de manier waarop een organisatie een project vormgeeft, is integraliteit . Hierdoor zijn projecten beheersbaar en ontstaat er meer verantwoordelijkheid binnen het project. Het IPM-model zorgt voor duidelijkheid en herkenbaarheid bij alle betrokken partijen en samenwerking wordt efficiënt. Ook ontstaat er een consistentie in kennisontwikkeling, zijn raakvlakken tussen de verschillende processen inzichtelijk en transparant en worden doelen behaald.

Betere projectbeheersing

Transparante organisatie

Flexibele inzetbaarheid medewerkers

Inzetbaar in alle organisaties

Doelstellingen worden behaald