met Artocon

Gebiedsmanagement

Met gebiedsmanagement wordt de ontwikkeling van een bepaald gebied aangestuurd op basis van een gebiedsvisie en een gebiedsprogramma.

Onder gebiedsmanagement vallen de volgende verantwoordelijkheden: projecten en activiteiten initiëren, het op elkaar afstemmen hiervan wat betreft inhoud, organisatie, budget, planning, kwaliteit en communicatie en natuurlijk sturing geven en zicht houden op de ambities en doelstellingen die voor het gebied bepaald zijn. 

De meerwaarde van het inzetten van een gebiedsregisseur is dat er met een helikopterview gekeken wordt naar de doelstelling en de betrokken stakeholders (zoals gemeenten, ondernemers en bewoners) en dat hierin samenhang wordt gebracht, een beoordeling plaatsvindt en hieraan sturing wordt gegeven. 


Onze werkwijze

U kunt Artocon inzetten als gebiedsregisseur. Artocon heeft jarenlang ervaring in de infrasector, ruimtelijke ontwikkeling en in omgevingsmanagement. En eigenlijk vinden we dat dat beter kan in Nederland. Er ging en gaat zoveel mis, dat het tijd is voor verandering. Om zo bouwprojecten beter, sneller, maar vooral duurzamer te laten verlopen. Er kan meer voor minder geld, het kan wél in één keer goed gaan. Maar dan is feitelijk inzicht en overzicht noodzakelijk. Vanuit deze visie hebben wij TerraScope B.V. opgericht.

TerraScope heeft een softwareplatform gebouwd genaamd TerraStudio TerraStudio is een geografische platform waarin project- en procesmanagement, samenwerking en feitelijk inzicht samenkomen.

Aannemers, ontwikkelaars en opdrachtgevers, omgevingsmanagers, bouwteams, architecten, constructeurs, installateurs: TerraStudio biedt een allesomvattende online omgeving voor complete projectteams. Omdat Artocon de grondlegger is van TerraStudio is onze kennis en kunde groot en kunnen wij ingezet worden als gebiedsregisseur.

Doordat onze gebiedsregisseur regie voert op uw project, wordt er gestuurd op een succesvolle realisatie van een project. Deze succesvolle realisatie is mede afhankelijk van een geïntegreerde en goede voorbereiding. Daarom brengen we, in TerraStudio, het grotere doel in kaart, maken verwachtingen expliciet en kwantificeren de bijbehorende doelstellingen om zo samen te werken aan een gemeenschappelijk doel en projecten succesvol te realiseren.

Binnen TerraStudio is vrijwel alles geografisch georiënteerd. Zo ziet u, in één oogopslag, alle beschikbare data die relevant zijn. Gezamenlijk beheersen we daarmee alle conditioneringsaspecten. Ook worden afstem- en overlegmomenten in TerraStudio georganiseerd met diverse stakeholders. Zo werken we vanuit één gezamenlijke digitale waarheid.