Met een haalbaarheidsstudie krijgt u antwoord op de vele vragen die u nodig heeft om de haalbaarheid van een project realistisch in te schatten. Uw plannen worden concreet en beter. 

Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie is het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten en de kansen en risico’s van een project in kaart te brengen. Hierbij wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkans is.


Analyse

Artocon analyseert inventarisaties en vertaald deze naar constructieve oplossingen.

Beoordelen

Wij beoordelen de technische en economische haalbaarheid van deze oplossingen. 

Advies

Team Artocon stelt bijbehorende adviesrapporten op inclusief  slagingskans.

Werkwijze Artocon

Bij Artocon variëren de vraagstukken van haalbaarheidsstudies, maar ze zijn altijd gericht op de energietransitie en verduurzaming. Verschillende onderdelen spelen een rol: bouwkundige en technische aspecten, financiële consequenties, bestaande en toekomstige gebiedsontwikkelingen, planning en de mate van duurzaamheid.

Op basis van specialistische berekeningen, inspecties ter plaatse en onze kennis en ervaring worden er meerdere scenario’s vastgesteld. Indien nodig werken we samen met andere specialisten om zo een integraal advies te kunnen geven. Met onze haalbaarheidsstudie worden toekomstgerichte keuzes bewust en onderbouwd gemaakt. Artocon levert zo een substantiële bijdrage aan de realisatie van de Nederlandse klimaatambities en doelstellingen. 

Hoe de haalbaarheidsstudie verloopt hangt af van de aard van het project: nieuwbouw, verbouw, herontwikkeling of gebiedsontwikkeling. De haalbaarheidsstudie van Artocon helpt u om risico’s en knelpunten van een project te overzien en hierop te anticiperen.

Interesse? We gaan graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden.

Interesse in een haalbaarheidsstudie? We gaan graag met u in gesprek.

Team Artocon

Ontmoet ons professionele team

Wilco Schouten

Programmamanager

Mijn kracht ligt in het sturen op samenwerking. Deze samenwerking wordt versterkt… 

Roy Dashorst

Manager projectbeheersing

Ik ben sterk in het implementeren en invulling geven aan proces & projectmanagementsystemen…

Jorg van Oostenbrugge

Manager financial control

Mijn expertise ligt in zowel het voeren van een financiële administratie als een projectadministratie…

Arjen Dijk

Manager projectbeheersing

Projectbeheersing & contractmanagement, dat zijn de vakgebieden waar ik mij op richt …

Sascha Smeding

Procesmanager

Projectbeheersingsprocessen zoals risicomanagement en planningsmanagement uitdenken…

Nathalie van der Molen

Marketing & Communicatie manager

Het analyseren van wensen en behoeften van klanten en het hierop afstemmen van marketingactiviteiten…