Het winnen van een project is geen kwestie van toeval of gunnen, maar is afhankelijk van de wijze waarop details in het proces beheerst worden.

Implementatie tenderproces

Wij weten dat elk tenderproces een complex proces van risico-, project- en stakeholdermanagement is. Het winnen van een project is geen kwestie van toeval of gunnen, maar is afhankelijk van de wijze waarop u de details in dit proces beheerst.

Wanneer er volgens een vast omlijnd tenderproces wordt samengewerkt, resulteert dit in een significant grotere kans op gunning.
En dat is wat u wilt.

Interne- en externe analyse

Samen met Artocon analyseren we uw bedrijf en de markt waarin u zich beweegt. Met bijvoorbeeld een SWOT analyse wordt duidelijk waar de kansen liggen voor uw onderneming.

Bepalen tenderstrategie

Samen bepalen we de tenderstrategie voor de komende jaren, zodat u selectief wordt in de tenders waar u zich op inschrijft. Het opstellen van zoekprofielen is hier onderdeel van.

Tenderproces in de praktijk

Door de uitvraag van een tender gezamenlijk te analyseren met uw kernteam (en Artocon) wordt duidelijk hoe u de tenderstrategie gaat inzetten om zo de tender gegund te krijgen.

Werkwijze Artocon

Het doel is altijd: Grip krijgen. Grip op te maken keuzes, grip op de tenderstrategie en grip op het tenderproces.
Vandaar dat we starten met een interne en externe analyse van uw bedrijf en de markt waarin u zich beweegt. Wat zijn uw doelen, welke (financiële) middelen zijn er, welke kansen of bedreigingen liggen er. Tijdens onze interne analyse kijken we objectief naar behaalde resultaten in het verleden, naar het personeelsbestand, uw product of dienst, uw klanten en uw financiën. Tijdens de externe analyse komen zaken naar voren als; wat uw onderneming beter doet dan de concurrent of waar de concurrent juist beter op scoort.

Tijdens de evaluatie van deze analyse komen we gezamenlijk tot een tenderstrategie die naadloos aansluit op de gestelde bedrijfsdoelstellingen. Doordat deze strategie samen bepaald wordt met een (multidisciplinair) team wordt deze strategie ‘gedragen’ en wordt samenwerken effectief gemaakt. In het tenderproces is samenwerking het sleutelwoord. Wanneer er volgens een vast omlijnd tenderproces wordt samengewerkt, resulteert dit in een significant grotere kans op gunning. En dat is wat u wilt. 

Het tenderproces wordt stap voor stap beschreven, capaciteiten en talenten worden samengevoegd en
doordat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft, verloopt de communicatie goed, wat een essentieel onderdeel is. 

Met de implementatie van een tenderproces krijgt u strategische en inhoudelijke handvaten om grip te krijgen op het Europese aanbestedingstraject. Samen ontwikkelen we een tenderstrategie en stellen we een overtuigende inschrijving op, met onderscheidende meerwaarde. We nemen altijd de vraag achter de uitvraag mee, evenals winthema’s en de haalbaarheid van harde eisen. Met onze ervaring analyseren we het bestek, adviseren we u over de samenstelling van het tenderteam, om zo de opdracht gegund te krijgen.

Interesse om een efficiënt en effectief tenderproces te implementeren in uw onderneming?
We gaan graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden.

Interesse om een efficiënt tenderproces in te voeren  in uw bedrijf? We gaan graag met u in gesprek.

Team Artocon

Ontmoet ons professionele team

Wilco Schouten

Programmamanager

Mijn kracht ligt in het sturen op samenwerking. Deze samenwerking wordt versterkt… 

Roy Dashorst

Manager projectbeheersing

Ik ben sterk in het implementeren en invulling geven aan proces & projectmanagementsystemen…

Jorg van Oostenbrugge

Manager financial control

Mijn expertise ligt in zowel het voeren van een financiële administratie als een projectadministratie…

Arjen Dijk

Manager projectbeheersing

Projectbeheersing & contractmanagement, dat zijn de vakgebieden waar ik mij op richt …

Sascha Smeding

Procesmanager

Projectbeheersingsprocessen zoals risicomanagement en planningsmanagement uitdenken…

Nathalie van der Molen

Marketing & Communicatie manager

Het analyseren van wensen en behoeften van klanten en het hierop afstemmen van marketingactiviteiten…