Als strategisch partner realiseren wij complexe infrastructurele projecten zo duurzaam mogelijk.

Infra projecten

Samen realiseren we een project op basis van een heldere taak- en risicoverdeling, waarbij sprake is van het geïntegreerd uitvragen van meerdere fases van een project, namelijk ontwerp, bouw en onderhoud (van bijvoorbeeld een weg of sluis).

Artocon beweegt zich in de wereld van infra en energie en fungeert als strategische partner voor onze opdrachtgevers. Onze projecten kunnen kleine projecten zijn zoals de aanleg van een riool of een rotonde, maar denk ook aan omvangrijke en complexe projecten als de A348.

Projectbeheersing en projectcontrolling waren dé taken voor Artocon tijdens het innovatieve en duurzame project van de A348. De Provincie Gelderland had aan Boskalis, middels een tender, deze mooie opdracht gegund met als doel een duurzame reconstructie en groot onderhoud van de A348 en de Middachterbrug over de IJssel. De door de provincie gekozen contractvorm was RCC, Rapid Circulair Contracting.

Grip met Artocon

Als strategisch partner realiseren wij complexe infrastructurele projecten zo duurzaam mogelijk. Zet bijvoorbeeld onze procesmanager in om uw processen te optimaliseren of onze Project Controller om, samen met uw team, de financiële voortgang van het project te bewaken en te controleren. Wat uw volgende project ook is, Team Artocon zorgt voor grip. 

Inzicht bovengronds en ondergronds

Artocon gebruikt het software platform  TerraStudio van TerraScope om inzichtelijk te krijgen met welke kabels en leidingen alsook obstakels rekening gehouden moet worden. TerraStudio ontsluit actuele Klic gegevens, kadaster data, Google maps en andere relevante data. Het platform borgt informatie van de inpassing van een ruimtelijke ontwikkeling op één centraal punt. Daarnaast brengt het platform relevante informatie samen op één centraal platform, zowel ruimtelijke-, als projectinformatie.

Grip op uw project: Team Artocon staat voor u klaar

Professioneel
Betrokken
Ondernemend
resultaatgericht
innovatief