Jorg van Oostenbrugge

  • Projectmanager Financial Control
  • Mede-eigenaar Artocon Project Partners
  • Mede-eigenaar TerraScope

Maak kennis

Mijn expertise ligt in zowel het voeren van een financiële administratie als een projectadministratie voor de infra en energiesector. Doordat ik beide disciplines beheers heeft u, te allen tijde, inzicht en grip op uw financiële situatie. Tijdig geef ik aan welke financiële ruimte uw organisatie heeft, zodat u zich kan richten op een goede bedrijfsvoering.

Door mijn cijfermatig inzicht, in combinatie met het vermogen om mensen te enthousiasmeren en mijn positieve vastberadenheid, lukt het mij om inzicht te krijgen en inzicht te geven. Dit doe ik graag in gezamenlijkheid van directieleden, collega’s en projectpartners.

In 1995 ben ik mijn loopbaan gestart als projectadministrateur. Ik heb als projectcontroller leiding gegeven aan een team van projectadministrateurs. Vanaf 2010 heb ik mij bezig gehouden met opzetten van administratieve procedures, evenals het opzetten van een goede kostenbewaking op omvangrijke integrale projecten. Van 2013 tot 2015 ben werkzaam geweest op een tweetal integrale projecten in Denemarken wat maakt dat mijn financiële kennis en kunde zich heeft uitgebreid. Samen met mijn twee compagnons bestuur ik, sinds 2019, Artocon Project Partners B.V.

Artocon levert innovatief maatwerk en geeft bouwend Nederland, als strategisch partner, grip op alle infra- en energieprojecten. Onze focus ligt op het beheersen van alle conditioneringsaspecten en verbinden dit met techniek. Wij brengen het grotere doel in kaart, maken verwachtingen expliciet en kwantificeren de bijbehorende doelstellingen om zo samen te werken aan een gemeenschappelijk doel en projecten succesvol te realiseren.

Vanuit deze succesvolle onderneming is TerraScope ontstaan. TerraScope heeft een digitaal omgevingsplatform (TerraStudio) ontwikkeld met inzicht in alle boven- en ondergrondse open data (geografisch weergegeven) en geeft de infra- en energiesector de mogelijkheid om noodzakelijke objecten optimaal in te passen in de schaarse ruimte, met zo min mogelijk schade aan de ruimte zelf.

Het risico en kostenbeheersingsaspect van TerraStudio maakt het een zeer volledig platform waar ik een volle 100% achter sta. Control staat voor mij voorop en de context van data zorgt voor een volledige projectbeheersing. Het is een mooi initiatief waarin we met vijf compagnons samenwerken, ieder met zijn of haar expertise. Wilt u meer weten, dan hoor ik graag van u.


Telefoon

06-39510097