Artocon begeleid meerdere projecten waarin de aanleg van nieuwe kabeltracés wordt bewerkstelligd.

Kabels en Leidingen

De flinke groei van zonne- en windparken, maar ook de groei van datacenters en energie-intensieve sectoren, zoals de glastuinbouw, zorgen voor een enorme belasting op het stroomnet. Om overbelasting te voorkomen zijn uitbreidingen nodig.

Zonneparken worden, door de lage grondprijs, met name in dunbevolkte buitengebieden gebouwd. Omdat de energievraag van oudsher daar laag is, liggen hier dunne stroomkabels. Alhoewel het stroomnet van Nederland één van de betrouwbaarste ter wereld is, is het net niet ontworpen voor grootschalige terug levering van stroom. En wat denkt u van het aantal datacenters dat in de loop der jaren snel is toegenomen. Wist u dat het verbruik van één datacenter vergelijkbaar is met dat van een stad van 35.000 tot 140.000 inwoners.

Inmiddels is het zo druk op het stroomnet dat er gebieden zijn waar grote bedrijven geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen of leveren. Er moeten maatregelen worden genomen om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen is een complete opwaardering van het bestaande net nodig.


Grip met Artocon

Artocon begeleid meerdere projecten waarin de aanleg van nieuwe kabeltracés wordt bewerkstelligd. Op project NuLelie van Liander bijvoorbeeld worden meerdere middenspannings-verbindingen gerealiseerd en waar nodig compacte stations vervangen of nieuw geplaatst. Het programma heeft een omvang van circa 37 projecten met ruim 2.100 km kabels en circa 300 compacte stations.

Inzicht bovengronds en ondergronds

Artocon gebruikt het platform  TerraStudio van TerraScope om inzichtelijk te krijgen met welke kabels en leidingen alsook obstakels rekening gehouden moet worden. TerraScope ontsluit actuele Klic gegevens, kadaster data, Google maps en andere relevante data. Het platform TerraScope borgt informatie van de inpassing van een ruimtelijke ontwikkeling op één centraal punt. Daarnaast brengt het platform relevante informatie samen op één centraal platform, zowel ruimtelijke-, als projectinformatie.

Grip op een K&L project: Team Artocon staat voor u klaar

Professioneel
Betrokken
Ondernemend
resultaatgericht
innovatief