Middels een strategisch aanbestedings-managementsplan 
heeft Artocon, op dit unieke programma van Liander, invulling gegeven aan het bepalen van de aanpak. 

Programma Netuitbreiding (NuLelie)

Artocon geeft richting aan ‘Programma Netuitbreiding Lelie’ (afgekort NuLelie) van Liander. Wij doen dit in de vorm van programmamanagement voor zowel de aanbesteding als de voorbereidende activiteiten. Op dit bijzondere en zeer uitgebreide programma van Liander worden in Friesland en de Noordoostpolder meerdere middenspanningsverbindingen gerealiseerd en waar nodig compacte stations vervangen of nieuw geplaatst.

Het programma heeft een omvang van circa 37(!) projecten met ruim 2.100 km kabels en circa 300 compacte stations. En dit is nodig. Immers de economie van Nederland groeit door en de energietransitie versnelt verder. De toename van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne-energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Om aan de toenemende vraag te voldoen is een complete opwaardering van het bestaande net noodzakelijk.

Inmiddels zijn er drie aannemers aan de slag met het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder. Liander heeft, na aanbesteding, het werk voor programma NuLelie gegund aan:
Aannemerscombinatie
Heijmans | Van Voskuilen Groep Pol Infratechniek B.V.
Aannemer Van Gelder Groep BV
Aannemers Alsema B.V. & Van Vulpen

Zij gaan de komende vier jaar in opdracht van Liander het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder uitbreiden. Gezien de omvang van het programma is het werk verdeeld in drie percelen. De totale contractwaarde van de gunning is zo’n 250 miljoen euro. De duur van dit programma bedraagt 4 jaar met een mogelijkheid tot verlenging van 4x één jaar.

Er is een tweefase contract opgesteld en aanbesteed waarbij er middels een openbare inschrijving drie aannemers zich hebben geselecteerd die elk een perceel van gelijkwaardig omvang in opdracht hebben gekregen. De twee fases bestaan uit een bouwteamfase (Opdrachtgever en Opdrachtnemer) waarin het door Opdrachtgever aangeboden Voorlopig Ontwerp (VO) wordt uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) en Uitvoering Ontwerp (UO). Deze fase wordt gevolgd door de realisatiefase. Voor de bouwteamfase is een bouwteamovereenkomst uitgewerkt gebaseerd op het model Duurzaam Gebouwd. Voor de realisatiefase is er een Overeenkomst tot Aanneming opgesteld ook gebaseerd op het model Duurzaam Gebouwd.


Grip met Artocon

Vanuit Artocon zijn op dit project de volgende functionarissen ter beschikking gesteld: programmamanager I manager projectbeheersing I projectondersteuning I risicomanager I omgevingsmanager I eisenmanager. Heeft u een expert nodig op een (omvangrijk) netverzwaringsproject? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een informatief kennismakingsgesprek.

Programmamanager

Projectbeheersing

Projectondersteuning

Risicomanagement

Omgevingsmanagement

Bouwteam

Friesland & NO polder

Netverzwaring

Kabels en Leidingen

Provincie Friesland

Alliander

2020-2025

Highlights


  • Snelheid 
  • Optimale samenwerking
  • Innovatie
  • Kennis en kunde vanuit de markt

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project?

Grip op uw project: Team Artocon staat voor u klaar

Professioneel
Betrokken
Ondernemend
resultaatgericht
innovatief