met Artocon

Omgevingsmanagement

Complexe projecten vragen steeds meer om afstemming met de omgeving. Het doel van omgevingsmanagement is het zodanig plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren van het project, zodat deze wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving. In ons eigen geografische platform TerraStudio van TerraScope komen omgevingsmanagement, project- en procesmanagement, samenwerking en feitelijk inzicht samen.

We maken tijdens het project gebruik van omgevingsmanagement om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende het project.

Wij weten dat omgevingsmanagement en conditionering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Beiden zijn tijdrovende en kennisintensieve taken. Wet- en regelgeving, vergunningsaanvragen, niet-gesprongen explosieven, archeologie, flora en fauna onderzoek en dat in combinatie met stakeholdermanagement en draagvlak creëren: het is een uitdaging om alles in goede banen te leiden.


Onze werkwijze

Op basis van onze ervaring in projecten zien wij dat veel projectverstoringen gerelateerd zijn aan omgevingsmanagement. Informatie over de conditionering is niet volledig of blijken onjuist te zien. Daarnaast zijn gemaakte afspraken met stakeholders niet geborgd of door niet voorziene vergunningen ontstaat vertraging. Door onze beheerste, integrale en vroegtijdige aanpak van omgevingsmanagement, hebben onze omgevingsmanagers overzicht, voeren ze de regie en hebben zij oog voor onderwerpen die vanuit de omgeving en conditionering invloed kunnen hebben op de scope en voortgang van het project.

Onze visie op omgevingsmanagement heeft geresulteerd in de ontwikkeling van TerraScope. TerraScope heeft een uniek software platform ontwikkeld genaamd TerraStudio dat onze omgevingsmanagers ondersteunt met de beheersing van alle conditioneringsaspecten én grip geeft op projectniveau. TerraScope geeft namelijk inzicht over hoe verleggingen van kabels en leidingen gecoördineerd kunnen worden, in één oogopslag is duidelijk of er vergunningen nodig zijn, GIS, CAD en KLIC gegevens kunnen geupload worden voor een totaalbeeld en raak- en snijvlakken worden automatisch getoetst.

Maar er is meer. TerraStudio is ook een samenwerkingsplatform. Onze omgevingsmanagers organiseren afstem- en overlegmomenten vanuit TerraStudio met diverse stakeholders. Vanuit één gezamenlijke digitale waarheid wordt (geografische) data ingezien en bewerkt. Teamleden, externe partners en maatschappelijk betrokkenen worden zo samengebracht. Op die manier heeft iedereen hetzelfde inzicht en verloopt besluitvorming en communicatie gemakkelijker en snel.