Artocon wil een substantiële bijdrage leveren aan de realisatie van de Nederlandse klimaatambities en doelstellingen.

Type projecten

We werken voor publieke instanties en private ondernemingen in de infra en de energiebranche. We zijn sterk in de volgende type projecten

Kabels & Leidingen

Gedurende het hele jaar worden in Nederland projecten gerealiseerd van nieuwe woningen en kantoren die aangesloten moeten worden op het elektriciteitsnetwerk, een wind- of zonnepark dat op het bestaande energienet aangesloten moet worden of een verbreding van een snelweg waarbij de kabels- en leidingen moeten worden verlegd. Van groot belang hierbij is inzicht verkrijgen in onder- en bovengrondse kabels en leidingen en andere obstakels.

Infra projecten

Als strategisch partner realiseren wij complexe infrastructurele projecten zo duurzaam mogelijk. We realiseren een project op basis van een heldere taak- en risicoverdeling, waarbij sprake is van het geïntegreerd uitvragen van meerdere fases van een project, namelijk ontwerp, bouw en onderhoud. Onze projecten kunnen kleine projecten zijn zoals de aanleg van een riool of een rotonde, maar denk ook aan omvangrijke en complexe projecten als de A348.

Aanleg wind- en zonneparken

Wind- en zonneparken zijn onmisbaar gezien de energietransitie. Inmiddels zijn er zeven windparken gebouwd en is er plaats gegeven aan grote zonneparken. Nieuw aan te leggen parken van deze vorm van duurzame energie worden op zorgvuldig uitgekozen locaties geplaatst. We zijn ons terdege bewust van het feit dat er hierdoor vaker sprake is van netcongestie. Artocon helpt publieke en private organisaties om weloverwogen besluiten te nemen om projecten te realiseren.

Meerwaarde

De meerwaarde van IPM als standaard voor de manier waarop een organisatie een project vormgeeft, is integraliteit . Hierdoor zijn projecten beheersbaar en ontstaat er meer verantwoordelijkheid binnen het project. Het IPM-model zorgt voor duidelijkheid en herkenbaarheid bij alle betrokken partijen en samenwerking wordt efficiënt. Ook ontstaat er een consistentie in kennisontwikkeling, zijn raakvlakken tussen de verschillende processen inzichtelijk en transparant en worden doelen behaald.

Betere projectbeheersing

Transparante organisatie

Flexibele inzetbaarheid medewerkers

Inzetbaar in alle organisaties

Doelstellingen worden behaald