met Artocon

Programmamanagement

Door de grote hoeveelheid te realiseren projecten in infra- en energiesector, besluiten organisaties vaker om projecten te bundelen tot een programma. Daar waar een project een duidelijk projectresultaat kent, richt een programma zich op het behalen van meer strategische doelen en resultaten. Dit levert grote voordelen op ten aanzien van het te doorlopen inkoop en aanbestedingstraject, de projectmanagementsturing en het efficiënt werken door verder te kijken dan één project.

De programmamanager is verantwoordelijk voor de realisatie de programmadoelen en voor sturing van projecten en/of programma’s. Doordat de programmamanager de visie en het doel van het programma actief uitdraagt, ontstaat er een mooie synergie in het team. De programmamanager is zich bewust van de dynamiek, de vele processen en de verschillende belangen en stemt de aanpak hierop af. Zo wordt het programma succesvol gerealiseerd.

Onze werkwijze

Programmamanagement past heel goed bij deze tijd van snelle veranderingen. Het helpt strategische doelen na te streven en, mede doordat we vroegtijdig de belanghebbenden betrekken, leggen we samen een stevig fundament. Wij weten als geen ander dat bestaande structuren en systemen steeds vaker te kort schieten om voor elkaar te krijgen wat onvermijdelijk is. Onze opdrachtgevers werken meer en meer samen bij het realiseren van hun doelen. Ze hebben behoefte aan tijdelijke en flexibele werkverbanden, waarin mensen slagvaardig en gefocust aan de slag gaan om iets bijzonders te verwezenlijken. Het is een manier van samenwerken waarin Artocon het voortouw neemt en alle stakeholders aangehaakt houdt.

De programmamanager identificeert doelen en bakent deze af om zo een haalbare strategie uit te werken. Ook inspanningen, resultaten en condities worden in kaart gebracht om zo structuur te geven aan het programma. Door onze ervaring is Artocon in staat om het programma te plannen, te monitoren en te sturen op voortgang. Samenwerking is hierin cruciaal. Mensen uit verschillende teams, afdelingen of zelfs organisaties moeten elkaar makkelijk vinden en constructief met elkaar samenwerken. Dit is toch wel één van de grote succesfactoren.