met Artocon

Projectbeheersing

Projectbeheersing richt zich op het optimaal beheersen van de planning, risico’s, kwaliteit en financiën om zo tot het gewenste resultaat te komen.

Projectbeheersingsprocessen die hier invulling aangeven betreffen onder andere risicomanagement, planningsmanagement, document management, financieel management en V&G-management.

Het belang van projectbeheersing is het vinden van een balans tussen planning, kosten, scope en kwaliteit. Maar ook het tijdig herkennen van trends en ontwikkelingen en de gevolgen daarvan kunnen overzien én het beperken van risico’s en het benutten van kansen. 

De structuur die projectbeheersing met zich meebrengt zorgt voor een uniforme aanpak en voorspelbaarheid​, de vindbaarheid van gegevens en documenten en het vergroten en borgen van samenwerking. 


Onze werkwijze

Processen helpen om uw project gestructureerd en beheerst uit te kunnen voeren. De visie van Artocon is dat deze processen altijd in samenhang moeten resulteren in het behalen van de projectdoelstellingen. Hierbij gaat het niet om kwantiteit, maar om kwaliteit.

Onze manager projectbeheersing heeft ervaring in verschillende contractvormen, branches en projectenomvang. Door de tientallen jaren ervaring in het opzetten, implementeren en invulling geven aan projectmanagementsystemen op multidisciplinaire werken, zijn wij expert in het neerzetten van een pragmatisch, doelgericht en vooral werkbaar projectmanagementsysteem.

Daarbij is ons doel dat wij uw team ondersteunen en opleiden, zodat de kennis in uw organisatie geborgd wordt.

Binnen een IPM team zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, vaak met tegengestelde belangen en eigen risico’s en knelpunten. Onze manager projectbeheersing maakt deze expliciet. De objectieve en kritische blik van onze expert zorgt voor betrouwbare stuurinformatie, waarmee het IPM team zorgvuldig afgewogen beslissingen kan nemen.

Onze managers projectbeheersing, maar ook onze projectmanagers zijn deskundig, vervullen een sterke plek in het team in en zijn behulpzaam waar nodig. Schakelen tussen strategisch en tactisch niveau kost geen moeite, ze schromen niet om opbouwende kritiek te geven en nemen de regie, zonder anderen te passeren. Ook zoeken zij altijd naar verbeteringen in het belang van het project en de organisatie, wat maakt dat zij een échte aanvulling zijn voor het projectteam.