met Artocon

Project control

Project control is een mix van financial en business control. Om een goede analyse van de financiën van een project te maken, is gedegen kennis van de voortgang van het project noodzakelijk om advies te geven op de voortgang van het project.

Bij projecten worden de inkomsten en uitgaven gemonitord over de looptijd van het project en niet de looptijd van een boekjaar wat maakt dat er een aparte projectadministratie nodig is, vaak geïntegreerd in de financiële bedrijfsadministratie. 

De projectcontroller is het financiële geweten van een project of programma. Naarmate bedrijven meer en grotere programma’s en projecten uitvoeren, wordt de noodzaak voor een projectcontroller groter. De projectcontroller houdt de financiële administratie van een project bij en bewaakt de planning en het budget. Inzicht en advies geven in financiën en risicomanagement vallen onder zijn of haar taken.

Onze werkwijze

Project control van Artocon excelleert in het overzicht houden over de financiële performance van een project of programma. De projectcontroller kijkt, naast de cijfers, ook naar de omgeving van het project of programma. Denk hierbij aan risico’s, stakeholders en andere projecten en hoe deze factoren van invloed kunnen zijn op het succes. De inzichten vanuit project control zijn onmisbaar in het leiderschapsteam van een project of programma. Met een opbouwende, kritische houding ten opzichte van financiële beslissingen wordt sturing gegeven om zo een succesvol eindresultaat te behalen.

Project control maakt deel uit van een team, en hoe beter de samenwerking, hoe meer het team voor elkaar krijgt. Immers, hoe mooi de spreadsheet en het plan van aanpak ook zijn, het succes ligt besloten in de uitvoering. En voor een succesvolle uitvoering is teamwork noodzakelijk. Niet alleen een haalbaarheidsanalyse of investeringsselectie wordt uitgevoerd, ook aan de financiering wordt gedacht.

Met project control van Artocon voegt u iemand toe aan uw bedrijf of team die het overzicht bewaart en mogelijkheden afweegt, maar ook visie en nieuwe zienswijzen inbrengt.