met Artocon

Projectmanagement

Binnen projecten spelen verschillende factoren een rol: geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd. En deze input is doorgaans aan veranderingen onderhevig. Hoe beheerst u deze factoren, hoe geeft u leiding binnen een project en hoe houdt u de teamleden betrokken?

Goed projectmanagement leidt tot minder risico’s, lagere kosten, goede communicatie tussen projectleden én versnelling van het project. 

De projectmanager van Artocon is gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming. Met een projectmanager van Artocon worden complexe projecten in goede banen geleid en is de projectmanager (eind) verantwoordelijk voor het boeken van een goed projectresultaat.Onze werkwijze

Als u een projectmanager van Artocon inzet worden complexe projecten in goede banen geleid. De projectmanager van Artocon brengt stakeholders, middelen, doelstellingen, afhankelijkheden en planning samen. Tijdens de opstart van een project worden gewenste resultaten vastgelegd, wordt er bepaald wie potentiële stakeholders zijn en wordt de planning vastgesteld. Met een SMART projectplan worden doelstellingen gemeenschappelijk en kan er gestart worden.

Raakvlakken en risico’s worden vroegtijdig inzichtelijk gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om vanaf de initiatie, tender-, ontwerp- en/of voorbereidingsfase (beheers)maatregelen te nemen. Ook maakt de projectmanager inzichtelijk wat ieders verantwoordelijkheid is in deze processen en stuurt daarop.

Artocon streeft altijd naar een win-win oplossing met oog voor de belangen van betrokkenen. Met onze optimale conditioneringsprocessen, wat vorm krijgt door het combineren en/of delen van resultaten van de veldonderzoeken tussen de verschillende condities, wordt uw project een succes en worden faalkosten geminimaliseerd.

Een eindevaluatie met de projectmanager behoort altijd tot de mogelijkheden; zo bent u in staat aan sterkere processen te bouwen en meer efficiënte teams op te stellen waar nodig.