Artocon heeft 
tientallen jaren ervaring
in het opzetten, implementeren en invulling geven aan projectmanagement- systemen op multidisciplinaire werken.

Projectmanagementsysteem implementatie

Processen helpen om een project gestructureerd en beheerst uit te kunnen voeren. De visie van Artocon is dat deze processen altijd in samenhang moeten resulteren in het behalen van de projectdoelstellingen. Hierbij gaat het niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Door de tientallen jaren ervaring in het opzetten, implementeren en invulling geven aan projectmanagementsystemen op multidisciplinaire werken, zijn wij expert in het neerzetten van een pragmatisch, doelgericht en vooral werkbaar projectmanagementsysteem. 

Projectafbakening

Allereerst bakenen we het project af, bepalen we de probleemstelling en het doel waar we naartoe gaan werken. Doel is dat wij uw team ondersteunen en opleiden, zodat de kennis in uw organisatie geborgd wordt.

Vastleggen processen

Doel is tot één werkproces te komen waarin huidige processen elkaar ondersteunen en naadloos op elkaar aansluiten. Vandaar dat huidige werkprocessen worden onderzocht en uitgewerkt tot de gewenste situatie.

Presentatie & implementatie

Nadat er een pragmatisch, doelgericht en vooral werkbaar  projectmanagementsysteem is vastgelegd wordt deze gepresenteerd en krijgt u advies omtrent de te nemen vervolgstappen voor de implementatie. 

Werkwijze Artocon

De visie van Artocon is dat werkprocessen altijd in samenhang moeten resulteren in het behalen van de projectdoelstellingen. Hierbij gaat het niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Ons doel is dat wij uw team adviseren, ondersteunen en opleiden, zodat de kennis in uw organisatie geborgd wordt en een pragmatisch, doelgericht en vooral werkbaar projectmanagementsysteem wordt geïmplementeerd.

Binnen een IPM team zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, vaak met tegengestelde belangen en eigen risico’s en knelpunten. Onze managers projectbeheersing maken deze expliciet. De objectieve en kritische blik van onze experts zorgt voor betrouwbare stuurinformatie, waarmee het IPM team zorgvuldig afgewogen beslissingen kan nemen.

Een projectmanagementsysteem wordt gebruikt om alle structuren, processen en workflows binnen een bedrijf duidelijk in kaart te brengen, te evalueren en te optimaliseren. Met onze aanpak worden uw bedrijfsprocessen vanaf een overkoepelend niveau geanalyseerd, gevisualiseerd en eventueel ook geregisseerd. Door processen visueel te maken, ontstaat rust en een positief resultaat op de organisatorische efficiëntie.

Nadat we gezamenlijk het project een kader hebben gegeven, starten we met het opstellen van een lijst met uw bedrijfsprocessen. Een lijst alleen is niet genoeg. We willen immers inzicht in de huidige processen krijgen en bepalen of die overeenkomen met, en afgestemd op, de doelstellingen van uw bedrijf zijn. Na de uitwerking van de processen worden zwakke en sterke punten van elk bedrijfsproces inzichtelijk en hoe die punten de prestaties van de organisatie beïnvloeden. 

Team Artocon gebruikt kwalitatieve en kwantitatieve analyses om inefficiënties te tonen en om verbanden tussen cijfers en statistieken aan te tonen, zodat deze opgelost kunnen worden. Nadat er een pragmatisch, doelgericht en vooral werkbaar projectmanagementsysteem is vastgelegd wordt deze gepresenteerd en krijgt u advies omtrent de te nemen vervolgstappen voor de implementatie.


Waarmee kan team Artocon u van dienst zijn?
We gaan graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden.

Implementeer een pragmatisch, doelgericht en vooral werkbaar projectmanagementsysteem.

Team Artocon

Ontmoet ons professionele team

Wilco Schouten

Programmamanager

Mijn kracht ligt in het sturen op samenwerking. Deze samenwerking wordt versterkt… 

Roy Dashorst

Manager projectbeheersing

Ik ben sterk in het implementeren en invulling geven aan proces & projectmanagementsystemen…

Jorg van Oostenbrugge

Manager financial control

Mijn expertise ligt in zowel het voeren van een financiële administratie als een projectadministratie…

Arjen Dijk

Manager projectbeheersing

Projectbeheersing & contractmanagement, dat zijn de vakgebieden waar ik mij op richt …

Sascha Smeding

Procesmanager

Projectbeheersingsprocessen zoals risicomanagement en planningsmanagement uitdenken…

Nathalie van der Molen

Marketing & Communicatie manager

Het analyseren van wensen en behoeften van klanten en het hierop afstemmen van marketingactiviteiten…