Met onze quickscan op vergunningsplichtige activiteiten, krijgt u inzicht in raakvlakken, risico’s, kansen en doorlooptijden voor uw project.

Quickscan vergunningen

Op basis van de door u aangeleverde project of tracé gegevens, wordt er een quickscan uitgevoerd op vergunningsplichtige activiteiten. Zo krijgt u inzicht in raakvlakken, risico’s, kansen en doorlooptijden voor uw project.


Tracé bepalen en doornemen

We gaan van start met het doornemen van het tracé en de bijbehorende activiteiten, zodat wij precies weten wat de werkzaamheden inhouden om zo tot een volledige en werkbare quickscan te komen, zonder verrassingen achteraf.

Quickscan vergunningen

Aan de hand van uw plannen bepalen wij welke vergunningen, toestemmingen en meldingen er nodig zijn om uw project te realiseren. De quickscan vergunningen maakt in één oogopslag inzichtelijk wat er nodig is.

Eén overzicht

In één overzicht ziet u welke vergunningen, toestemmingen of melding nodig zijn, welke doorlooptijden er in acht genomen moeten worden en welke bevoegd gezagen verantwoordelijk zijn

Werkwijze Artocon

We gaan van start met een persoonlijk gesprek om zicht te krijgen in de scope, het tracé en de geplande werkzaamheden. Op basis van de door u aangeleverde project of tracé gegevens, wordt er een quickscan uitgevoerd op vergunningsplichtige activiteiten. Zo krijgt u inzicht in raakvlakken, risico’s, kansen en doorlooptijden voor uw project.

Het tracé laden wij in het software platform, genaamd TerraStudio. Of het nu gaat om de aanleg van een fietspad of het aanleggen van compleet nieuwe kabel- of leidingtracé’s, TerraStudio maakt het mogelijk om in een vroeg stadium inzage te krijgen in wat er bekend is over het doelgebied. TerraScope is ontwikkeld om alle mogelijke toegankelijke data aangaande bodemaspecten te verzamelen om deze vervolgens risico-gestuurd met zicht op alle mogelijke raakvlakken te ontsluiten.

Deze informatie gebruiken wij, naast onze eigen kennis en ervaring op het gebied van vergunningen, om één totaaloverzicht te creëren waarin vergunningen, meldingen, doorlooptijden én bevoegd gezagen opgesomd staan. Met dit overzicht kunt u, samen met uw team, aan de slag om zo uw project succesvol te maken.

Uw projectplanning kan afgestemd worden op de quickscan, zodat benodigde vergunningen tijdig kunnen worden aangevraagd en eventuele risico’s op dit gebied volledig inzichtelijk zijn en beheerst kunnen worden. Aan de hand van de scan kunnen tevens tijdig de voorbereidende werkzaamheden, net als het uitvoeren van eventueel benodigde onderzoeken (archeologisch, ecologisch), worden verricht.

Interesse in een quickscan vergunningen waarmee u in één oogopslag ziet waar u aan toe bent?
We gaan graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden.

Eén totaaloverzicht vergunningen met de quickscan vergunningen. We gaan graag met u in gesprek.

Team Artocon

Ontmoet ons professionele team

Wilco Schouten

Programmamanager

Mijn kracht ligt in het sturen op samenwerking. Deze samenwerking wordt versterkt… 

Roy Dashorst

Manager projectbeheersing

Ik ben sterk in het implementeren en invulling geven aan proces & projectmanagementsystemen…

Jorg van Oostenbrugge

Manager financial control

Mijn expertise ligt in zowel het voeren van een financiële administratie als een projectadministratie…

Arjen Dijk

Manager projectbeheersing

Projectbeheersing & contractmanagement, dat zijn de vakgebieden waar ik mij op richt …

Sascha Smeding

Procesmanager

Projectbeheersingsprocessen zoals risicomanagement en planningsmanagement uitdenken…

Nathalie van der Molen

Marketing & Communicatie manager

Het analyseren van wensen en behoeften van klanten en het hierop afstemmen van marketingactiviteiten…