De disciplines omgevingsmanagement en conditionering
waren onze verantwoordelijkheid tijdens dit project van Heijmans.

Realisatie 150 kV verbindingen Heijmans

In opdracht van Heijmans Infra hebben wij de disciplines omgevingsmanagement en conditionering uitgevoerd voor de realisatie van
de 150 kV verbindingen Haps – Boxmeer – Venray en Lutterade – Born – Maasbracht.

Heijmans Infra voert de projecten uit in opdracht van TenneT TSO B.V.
Artocon is tijdens de ontwerp- en realisatiefase van de ondergrondse verbindingen verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en conditionering. De ondergrondse verbinding Haps – Boxmeer – Venray is gelegen in agrarisch gebied, daar waar de verbinding Lutterade – Born – Maasbracht zich meer kenmerkt door de stedelijke omgeving.

Projecten in een stedelijke omgeving, zorgen veelal voor overlast. Het succes van een project wordt mede bepaald door de betrokkenheid van omwonenden en andere stakeholders. Daarom speelt omgevingsmanagement bij deze projecten een belangrijke rol. Door te inventariseren, maatregelen te nemen, te controleren en adequaat te handelen zorgt de omgevingsmanager voor het juist en tijdig aanhaken van stakeholders. 

Projecten in een agrarisch gebied kennen andere uitdagingen. Zo wordt er gekeken naar bestemmingsplannen en worden er quick scans uitgevoerd om te bepalen of er een kans op archeologische vondsten bestaat ofwel niet gesprongen explosieven. De conditie ecologie behelst de activiteiten die nodig zijn om een project uit te voeren in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het vlak van natuur (Wet Natuurbescherming).

Grip met Artocon

Heeft u een expert nodig op het gebied van omgevingsmanagement, conditionering of vergunningenmanagement? Team Artocon gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Omgevingsmanagement

Kabels & Leidingen

UAV-GC

Haps-Boxmeer-Venray

Hoogspanning

Ontwerp-&realisatiefase

Provincie Noord-Brabant

Heijmans Infra

2019-2021

Zeer tevreden

Highlights


  • Verkabelen bovengrondse hoogspanning
  • Vergroten transportcapaciteit
  • Omgevingsmanagement & conditionering
  • Faciliteren RES


Grip op uw project: Team Artocon staat voor u klaar

Professioneel
Betrokken
Ondernemend
resultaatgericht
innovatief