met Artocon

Vergunningenmanagement

Met goed vergunningenmanagement worden risico’s beperkt, faalkosten verminderd, planningen behaald en het projectresultaat is succesvol. Verschillen in projecten vragen om verschillen in aanpak, vandaar dat een vroege betrokkenheid van groot belang is. Door deze betrokkenheid kunnen opdrachtgevers en projectleiders geadviseerd worden over de benodigde vergunningen, de te doorlopen procedures en de benodigde onderzoeken om projecten juridisch mogelijk te maken.


Onze werkwijze

Artocon gaat graag met u in gesprek over het project en om verwachtingen scherp te stellen. Op die manier stemmen we gezamenlijk af op welke manier vergunningenmanagement ingezet wordt voor uw project. We bepalen taken en verantwoordelijkheden en kunnen bijvoorbeeld starten met een quickscan vergunningen.

Mocht u voor een quickscan kiezen dan checken wij, op basis van de door u aangeleverde project of tracé gegevens, wat vergunningsplichtige activiteiten zijn in uw project. Zo krijgt u inzicht in raakvlakken, risico’s, kansen en doorlooptijden voor uw project.

Met onze eigen kennis en ervaring op het gebied van vergunningen gaan we aan de slag om zo uw project succesvol te maken. Dit doen we door overzicht te creëren en te behouden om op basis daarvan te handelen rondom vergunningsplichtige activiteiten.

We inventariseren welke vergunningen er nodig zijn, we verzamelen de benodigde informatie en documenten, we bewaken de procedures en de procedurele afronding als de vergunning verleend is.