Artocon Project Partners werkt op basis van Integraal Projectmanagement (IPM) model.

Integraal Projectmanagement

Al onze deskundige (interne of externe) medewerkers kunnen alleen, als tweetal of als team ingezet worden. U mag van ons verwachten dat de kernwaarden van Artocon op elk project worden ingezet. Met onze integrale aanpak van projectmanagement, bestaande uit beheersing, snelheid, efficiëntie en innovatie, streven wij naar 100% tevredenheid.

Integraal Projectmanagement is een methodiek voor de beheersing van grote infrastructurele projecten, zoals de verbreding van een snelweg of de aanleg van een nieuwe ondergrondse verbinding. Het principe is dat elk aspect van een project een eigen eindverantwoordelijke manager heeft.

Daarnaast hebben wij, op basis van best practices en onze ruime ervaring, integraal projectmanagement zoveel mogelijk geüniformeerd. Door het werken volgens het IPM model creëren we duidelijkheid in rolverdeling, om uiteindelijk resultaatgericht te werk te gaan en mijlpalen te realiseren. De expertise van onze (interne en externe) medewerkers is complementair aan elkaar en allemaal hebben zij een resultaatgerichte instelling.

De rollen die zij kunnen vervullen zijn als volgt: projectmanager, manager projectbeheersing, programmamanager, contractmanager, tendermanager en omgevingsmanager. Een andere essentiële rol in de beheersing van projecten is de rol van projectcontroller. Ook daar voorziet Artocon in.

Onze aanpak

De aanpak van Artocon kenmerkt zich door

Inzicht

geven en vroegtijdig raakvlakken en risico’s inzichtelijk maken. Dit maakt dat u, vanaf de initiatie, tender-, ontwerp- en/of voorbereidingsfase, weet welke (beheers)maatregelen u kunt nemen.

Verantwoordelijkheden

inzichtelijk maken en toewijzen aan specialisten die dit het beste kunnen managen om hierop te kunnen sturen, samenwerking te stimuleren en elkaars krachten te bundelen.

Overzicht

creëren in alle randvoorwaarden voor het ontwerp en de toe te passen uitvoeringstechnieken, zodat alle stakeholders aangehaakt zijn en blijven door slimme technologie toe te passen.

Win-win oplossingen

is waar wij altijd naar streven met oog voor de belangen van de betrokken stakeholders, oog voor de versnellende kracht van digitalisering en altijd werken naar 100% tevredenheid.

Optimalisatie

van conditioneringsprocessen door resultaten van onderzoeken te delen en te combineren tussen de verschillende condities, in het perspectief van een groene en duurzamere samenleving.

Effectief

inrichten van processen heeft een gunstig effect op zowel de slagingskans, de mate van samenwerking, alsmede de kwaliteit van het resultaat en het bieden van duurzame oplossingen.

Meerwaarde

De meerwaarde van IPM als standaard voor de manier waarop een organisatie een project vormgeeft, is integraliteit. Hierdoor zijn projecten beheersbaar en ontstaat er meer verantwoordelijkheid binnen het project. Het IPM-model zorgt voor duidelijkheid en herkenbaarheid bij alle betrokken partijen en samenwerking wordt efficiënt. Ook ontstaat er een consistentie in kennisontwikkeling, zijn raakvlakken tussen de verschillende processen inzichtelijk en transparant en worden doelen behaald.

Betere projectbeheersing

Transparante organisatie

Flexibele inzetbaarheid medewerkers

Inzetbaar in alle organisaties

Doelstellingen worden behaald