Artocon helpt publieke en private organisaties om weloverwogen besluiten te nemen, slimme keuzes te maken en projecten efficiënt tot realisatie te brengen.

Wind- en Zonneparken

Wind- en zonneparken zijn onmisbaar gezien de energietransitie. Inmiddels zijn er zeven windparken op zee gebouwd: Egmond aan Zee, Prinses Amalia, Luchterduinen, Gemini, Borssele I&II, Borssele III&IV en Borssele V. Samen zijn deze windparken goed voor 2,5 gigawatt (GW) aan geïnstalleerd vermogen van windenergie. Het plan was dat op te voeren tot 11,5 GW in 2030. Dat streven is begin 2022 fors naar boven bijgesteld: in 2030 moet er 21 GW aan geïnstalleerd vermogen van windenergie op zee worden gehaald. Nieuw aan te leggen parken van deze vorm van duurzame energie worden op zorgvuldig uitgekozen locaties geplaatst. Inmiddels zijn er drie nieuwe gebieden aangewezen in het noorden en noordoosten van de Noordzee; Nederwiek, Lagelander en Doordewind.

In 2021 was zonnepark Vloeivelden Hollandia in Nieuw-Buinen het grootste zonnepark. Met maar liefst 300.000 panelen waarmee 35.000 huishoudens in stroom worden voorzien. Inmiddels is zonnepark Dorhout Mees Biddinghuizen met 134 MWp de grootste van Nederland. Zo ziet u maar, de energietransitie maakt vaart!

Wist u dat Artocon, in opdracht van Liander, in 2020 projectmanagement, contractmanagement en projectbeheersing heeft uitgevoerd voor de realisatie van de aansluitingen op het landelijke elektriciteitsnetwerk van het Windpark WieringermeerWindpark Wieringermeer telt 99 molens en is daarmee één van de grootste windmolenparken op land in Nederland.

We zijn ons dan ook terdege bewust van het feit dat er op steeds meer plaatsen sprake is van netcongestie. Dat wil zeggen dat er te weinig ruimte is op het elektriciteitsnetwerk om projecten voor duurzame energieopwekking te kunnen realiseren. Dit vraagt om nieuwe oplossingen, maar ook feitelijk inzicht op een geografische manier weergegeven. En dat is mogelijk met TerraStudio van TerraScope.


Grip met Artocon

Artocon gebruikt het platform TerraStudio om (geografisch) inzichtelijk te krijgen wat een juiste locatie kan zijn voor een wind- of zonnepark. Artocon helpt hiermee publieke en private organisaties om weloverwogen besluiten te nemen, slimme keuzes te maken en projecten efficiënt en duurzaam tot realisatie te brengen. 

Inzicht bovengronds en ondergronds

Met het software platform  TerraStudio wordt inzichtelijk met welke kabels en leidingen alsook obstakels rekening gehouden moet worden. TerraStudio ontsluit actuele Klic gegevens, kadaster data, Google maps en andere relevante data. Het borgt informatie van de inpassing van een ruimtelijke ontwikkeling op één centraal punt. Daarnaast brengt het platform relevante informatie samen op één centraal platform, zowel ruimtelijke-, als projectinformatie.

Grip op uw project: Team Artocon staat voor u klaar

Professioneel
Betrokken
Ondernemend
resultaatgericht
innovatief