In opdracht van Liander voeren wij
project- en contractmanagement én projectbeheersing uit voor de realisatie van de aansluitingen van het Windpark Wieringermeer.

Projectmanagement Windpark Wieringermeer

In opdracht van Liander voeren wij project- en contractmanagement uit, evenals projectbeheersing
voor de realisatie van de aansluitingen van het Windpark Wieringermeer.

Liander realiseert de aansluiting van windpark Wieringermeer op het landelijk elektriciteitsnetwerk. Met de 20 kV-infrastructuur kan Liander het windpark in de toekomst vernieuwen en uitbreiden tot één van de grootste windparken op het vasteland in Nederland.

Over een lengte van 53 km legt Liander 750 km elektriciteitskabel aan voor de aansluiting van de 99 windturbines die onderdeel uitmaken van het windpark Wieringermeer. Het windpark wekt voldoende energie voor ruim 280.000 huishoudens. Het tracé kruist meer dan honderd percelen, waardoor een goede afstemming met perceeleigenaren een belangrijke factor is. Op plekken waar graven niet mogelijk is – over een lengte van vier kilometer – zijn er 42 gestuurde boringen ingezet.

De rol van Artocon was drieledig: 

Middels projectmanagement zijn stakeholders, middelen, doelstellingen, afhankelijkheden en planning samengebracht. Door onze ruime ervaring bij zowel Opdrachtgevers als Opdrachtnemers, in verschillende contractvormen en verschillende contractstadia, hebben wij in de contractvormingsfase risico gestuurd geadviseerd in de juiste contractuele afwegingen. En, met projectbeheersing zorgden wij voor het optimaal beheersen van de planning, risico’s, kwaliteit en financiën om zo tot het gewenste resultaat te komen.

Grip met Artocon

Heeft u een expert nodig op het gebied van projectmanagement, contractmanagement of projectbeheersing ? Team Artocon gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Projectmanagement

Kabels & Leidingen

UAV-GC

Wieringermeer

Windpark

Energietransitie

Provincie Noord-Holland

Liander

2019-2020

Zeer tevreden

Highlights


  • Realisatie 20 kV aansluitingen windpark
  • 53 km tracé, 750 km kabel, 99 windturbines
  • 42 gestuurde boringen, 100 percelen
  • Duurzaamheid, energietransitie


Grip op uw project: Team Artocon staat voor u klaar

Professioneel
Betrokken
Ondernemend
resultaatgericht
innovatief